Přejít na obsah >>

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ve formátu PDF (65 kB)

 1. Firma BATTEX, spol. s r. o. dodává svým zákazníkům zboží, služby a práce v rozsahu, který vychází z nabídky, uvedené v platném katalogu a zveřejněné na internetu (www.battex.cz), podle katalogových, akčních nebo individuálních nabídek. Zákazníci mohou objednávat zboží elektronickou poštou, písemně poštou nebo faxem a při osobním jednání. Objednávky do 2.000,-Kč pro dodání zásilkovou službou jsou přijímány i telefonicky. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží nebo služeb podle platného katalogu nebo platné nabídky BATTEX, spol. s r. o. Objednávka zboží, které není uvedeno v katalogu je přezkoumána pracovníkem obchodního oddělení a zákazník je vyrozuměn o výsledku.

 2. Zákazník ( vyjma zákazníků při maloobchodním prodeji ) je povinen při objednávání zboží uvést svoji přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž pro příjem zboží. Zákazník je dále povinen uvádět přesný název firmy , IČO, DIČ, e-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení. BATTEX, spol.s r.o. eviduje své zákazníky podle zákaznického čísla. Převzetí objednávky přesahující částku 50.000,-Kč je zákazníkovi automaticky potvrzeno, stejně tak všechny zakázky, u kterých si to zákazník vyžádá.

 3. Zakázku je možné zrušit pouze písemnou formou. Dodavatel má právo na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených na splnění objednávky. Pokud je zboží, určené ke splnění zakázky již objednáno, vyhrazuje si BATTEX, spol.s r.o. právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši min. 25% ceny zakázky.

 4. Firma BATTEX, spol.s r.o. dodává často frekventované zboží a výrobky najednou a úplně, obvykle do 5 ti dnů, pokud není stanoveno jinak.

 5. Zákazníkům, kteří mají adresu dodání na území ČR jsou účtovány přepravní náklady ve výši 70,-Kč za balík, za balík s dobírkou 85,-Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 6. Úhrada za poskytované zboží nebo služby je buď v hotovosti, popř. platební kartou při převzetí zboží (vždy do 2.000,Kč s DPH) nebo bezhotovostním způsobem, tj. mezibankovním převodem. Pravidelným a spolehlivým zákazníkům běžně poskytujeme dodavatelské financování námi dodaného zboží nebo služeb s termínem splatnosti faktur podle dohody. Při nedodržení termínu splatnosti si BATTEX, spol.s r.o. vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení za pozdní platbu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, tímto není dotčeno právo společnosti BATTEX, spol. s r.o. na smluvní pokutu. BATTEX, spol. s r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady předešlých faktur.

 7. Jako doklad o provedení platby slouží připsání celé částky na účet firmy BATTEX, spol.s r.o. nebo doklad, že peníze byly odepsány z účtu zákazníka ve prospěch firmy BATTEX, spol.s r.o.. Jako doklad k provedení platby nemůže sloužit pouze bankou potvrzený příkaz k úhradě. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem BATTEX, spol.s r.o.

 8. U nových zákazníků a v některých dalších případech si BATTEX, spol.s r.o. vyhrazuje právo platby za zakázku předem (zálohová faktura). Plnění větších dodávek je obvykle řešeno pomocí obchodní smlouvy se specifikovanými smluvními údaji.

 9. BATTEX, spol.s r.o. zásadně nedodává zboží pochybného původu, druhojakostní nebo s prošlou záruční lhůtou.

 10. Při reklamaci se postupuje dle platného reklamačního řádu, který je zpřístupněn na webových stránkách společnosti www.battex.cz a na obchodním oddělení společnosti. Reklamované zboží musí být zboží do firmy BATTEX doručeno vyplaceně, v originálním obalu a kompletní. V opačném případě se zboží nepřijímá. Ke zboží musí být přiložen prodejní doklad, nebo jeho kopie a uveden přesný popis reklamované závady. Veškeré sporné otázky budou řešeny v sídle prodávajícího, podle možností dohodou.

 11. Za oprávněně reklamované zboží je poskytována náhrada buď formou opravy, dodáním zboží nového nebo finanční náhradou, není-li možno jinak. Při zjevném poškození obalu zásilky doporučujeme zásilku od dopravce nepřevzít, neboť odpovědnost za škody při transportu nese přepravce, u kterého musí být škody neprodleně reklamovány. Náklady na neoprávněné reklamace jdou k tíži zákazníka.

 12. Řádně objednané, nepoužité zboží lze po dohodě s firmou BATTEX, spol.s r.o. vrátit nejdéle do 14 dnů po obdržení zásilky a za předpokladu, že zboží se vrátí nepoužité a nepoškozené. To neplatí, bylo–li zboží upraveno podle přání zákazníka.

 13. Vystavením objednávky zákazníkem nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávku zboží od firmy BATTEX, spol. s r.o., vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Výhrady k těmto podmínkám je nutno uvést jasně a zřetelně a předem s firmou BATTEX, spol.s r.o. projednat. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.10.2013 do odvolání

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. 10. 2013 do odvolání

Zákazník: nepřihlášen

Jsou zobrazovány maloobchodní ceny.

Chcete nakupovat za velkoobchodní či smluvní ceny?

Online podpora

Obchodní záležitosti

Milena Franková

ICQ: 442108804 ICQ status

tel: (+420) 312 510 011

e-mail: battex@battex.cz

Petra Carvanová

tel: (+420) 312 510 009

e-mail: expedice@battex.cz

Pavel Veselý

tel: (+420) 312 510 001

e-mail: vesely@battex.cz

Technická podpora

Luděk Stehlík

ICQ: 150744332 ICQ status

tel: (+420) 312 510 002

e-mail: stehlik@battex.cz

Na všechny nabízené baterie do notebooků poskytujeme záruku 2 roky

Naše služby

Repase

Školení a poradenství

Rychlé info

Proč se registrovat?

Získejte výhodnější ceny, pravidelné informace a spoustu dalších výhod.

Osobní údaje

Jakým způsobem nakládáme se získanými osobními údaji.

Doprava a platba

Možné způsoby dopravy zboží a platby.

Časté dotazy

Nejčastější dotazy našich zákazníků a odpovědi na ně.

Novinky

Zobrazit detail výrobku 3P10-N0508

3P10-N0508

Nabíječ NiMH baterií - 4S (4,8V) - nabíjecí proud 0,8 A

476,10 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku 3PL1016S (12 W)

3PL1016S (12 W)

Nabíječ Li-Ion baterií (4S - 14,4 V) - nabíjecí proud 0,7 A

476,10 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku Power Bank PB3350L - EasyAcc U-Bright 3350 se svítilnou

Power Bank PB3350L - EasyAcc U-Bright 3350 se svítilnou

Záložní baterie (PowerBank) s kapacitou 3350 mAh (výstup 5V)

508,71 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku PowerBank 4000 Slim

PowerBank 4000 Slim

Záložní baterie (PowerBank) s kapacitou 4000 mAh (výstup 5V)

297,28 Kč s DPH

zobrazit všechny novinky >>